حدود چهار ماه است که درمانگاه کره پزشک ندارد و این باعث شده که مردم با وجود درمانگاه در روستا، برای اموری مثل تزریقات فاصله طولانی کره به قاین را طی کنند. آقای دکتر غلام عباس عزیزی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاینات در رابطه با نبود پزشک در درمانگاه کره عنوان نمودند: با توجه به پذیرفته شدن پزشک آن مرکز در آزمون دستیاری و از سوی دیگر کمبود پزشک در استان، به محض تأمین پزشک بر اساس اولویت برای رفع مشکل اقدام خواهد شد. وی افزود علاوه بر روستای کره چهار مرکز دیگر نیز پزشک ندارند.

تصاویر زیر از گل های زیبای حسن یوسفی است که در وسط سالن درمانگاه کره چیده شده است. این گل ها زیبایی خاصی به این مرکز بهداشتی درمانی داده است. 

عکس از nasimqaen.ir