حتماً از سفر چند سال پیش رضا حسین زاده ( گوینده خبر صدا و سیما ) به کره که به دعوت مادر شهید رضا حسین زاده انجام شده بود خبر دارید... خاطره ی این سفر را از زبان رضا حسین زاده در ادامه مطلب آورده ام که امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید . . .