تصاویر زیر از گل های زیبای حسن یوسفی است که در وسط سالن درمانگاه کره چیده شده است. این گل ها زیبایی خاصی به این مرکز بهداشتی درمانی داده است. 

عکس از nasimqaen.ir