به نام خدا

با سلام

یکی از رسومات هرساله اولین روز سال در روستای کره، زیارت اهل قبور قبرستان و قرائت فاتحه برای اموات و بخصوص تازه درگذشتگان می باشد. مطابق با این رسم پسندیده مردم عزیز روستا امروز نیز به زیارت اهل قبور پرداختند.